Hoạt động

 Kỷ niệm đầu tiên

binkeith Đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 điểm)

3 ngày trước

 Bình chọn viên

Trực Đinh Quang Đã được trao tặng Bình chọn viên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ thực hiện bình chọn đầu tiên của họ (2 điểm)

3 ngày trước

 Nhận bình chọn

Trực Đinh Quang Đã được trao tặng Nhận bình chọn Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ nhận được cuộc bỏ phiếu đầu tiên của họ lên từ một người dùng khác (2 điểm)

3 ngày trước

aogiadinh xuong

aogiadinh xuong Là một thành viên mới trong diễn đàn

4 ngày trước

 Kỷ niệm đầu tiên

Trung Nguyễn Đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 điểm)

5 ngày trước

 Kỷ niệm đầu tiên

Trung Ktat Đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 điểm)

6 ngày trước

ThuongHLV

ThuongHLV Có một hồ sơ được cập nhật

2 tuần trước

Lê Văn Thuận

Lê Văn Thuận Là một thành viên mới trong diễn đàn

2 tuần trước

vnrapgodzilla

vnrapgodzilla Là một thành viên mới trong diễn đàn

3 tuần trước

 Ăn ảnh

Trực Đinh Quang Đã được trao tặng Ăn ảnh Huy hiệu

Những điều nhỏ như tải lên một hình ảnh cá nhân làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn. Cảm ơn! (20 điểm)

3 tuần trước

Trực Đinh Quang

Trực Đinh Quang Là một thành viên mới trong diễn đàn

3 tuần trước

Michael Pham

Michael Pham Là một thành viên mới trong diễn đàn

4 tuần trước

dientutuonglai

dientutuonglai Có một hồ sơ được cập nhật

4 tuần trước

dientutuonglai

dientutuonglai Là một thành viên mới trong diễn đàn

4 tuần trước

AburameShinoo

AburameShinoo Là một thành viên mới trong diễn đàn

4 tuần trước

Hiện Doãn

Hiện Doãn Là một thành viên mới trong diễn đàn

4 tuần trước

Tinh Bui

Tinh Bui Là một thành viên mới trong diễn đàn

4 tuần trước

The Nguyen Van

The Nguyen Van Là một thành viên mới trong diễn đàn

08 Tháng Sáu 2020

 Kỷ niệm đầu tiên

danghung Đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 điểm)

05 Tháng Sáu 2020

Lê Học Minh

Lê Học Minh Có một hồ sơ được cập nhật

05 Tháng Sáu 2020

Close