Đọc mã QR code và Barcode sử dụng bằng camera điện thoại làm trên nền website MVC 5 (.NET) Hoặc JS

  • 172 lượt xem
  • Bài cuối 10 Tháng Tư 2020
Hoa Ưu Đàm đăng này 24 Tháng Ba 2020

Mình muốn làm chức năng đọc mã barcode bằng camera điện thoại chạy trên nền web ASP.NET MVC Hoặc JS.

ví dụ : khi người ta vào website mình bằng điện thoại thì có một nút button khi click vào nut button đó thì nó sẽ kết nối với camera điện thoại để quét mã barcode (QR code).

Xin mọi người giúp đỡ với ạ.

admin đăng này 10 Tháng Tư 2020

bạn có thể tham khảo HTML 5: https://davidwalsh.name/browser-camera

TEDU

Close