Thầy ơi cho em hỏi em không hiểu vì sao chỗ này em không cần đăng nhập mà nó vẫn vào trang quản trị được ạ, thậm chí user đó còn không có trong hệ thống luôn ạ ! Lỗi dưới là khi em mới bắt đầu tải vào trang login là nó tự ra lỗi dưới luôn ạ !