Bị lỗi khi tạo đường dẫn href

  • Chủ đề được ưu tiên
  • 95 lượt xem
  • Bài cuối 29 Tháng Bảy 2019
Trung Nguyễn đăng này 04 Tháng Bảy 2019

Mình bị trường hợp như sau, xin nhờ các bạn giúp đỡ để fix

Mình code như vậy: <a href="/@item.FriendlyUrl-@item.id.html">Xem chi tiết</a>

Lỗi ở chổ là mình có thêm phần .html ở cuối đường dẫn, mĩnh có sử dụng nối chuổi để thay thế nhưng vẫn không mấy hài lòng, bạn nào có thể giúp mình với

Mình đã sửa lại như sau: <a href='@string.Concat("/", item.FriendlyUrl, "-", @item.Id, ".html")'>xem thêm...</a>

Xin cảm ơn

admin đăng này 29 Tháng Bảy 2019

chỗ này bạn có thể dùng là @(item.id).html

TEDU

  • Thích bởi
  • Trung Nguyễn
Close