Cài đặt AngularJS với Bower mình bị lỗi này mong mọi người giúp đỡ, mình đang rất cần

  • 59 lượt xem
  • Bài cuối 20 Tháng Mười Một 2019
Cao Văn Đáng - Trường THPT Bảo Yên 2. đăng này 12 Tháng Mười Một 2019

PATH=.\node_modules\.bin;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Web Tools\External;%PATH%

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Web Tools\External\Bower.cmd" install --force-latest

bower angular#~1.5.5           EINVRES Request to https://bower.herokuapp.com/packages/angular failed with 502

admin đăng này 20 Tháng Mười Một 2019

maybe là ứng dụng của bạn không tải được angularjs

TEDU

Close