chạy jquery trong table của asp.net

  • 40 lượt xem
  • Bài cuối 10 Tháng Tư 2020
Thuận Vũ đăng này 06 Tháng Tư 2020

mình đang làm phần giỏ hàng bằng asp.net mvc

mình có viết query trong cái vòng lặp xuất sản phẩm ra như ảnh 1 là khi click vào nút sửa sẽ ra 1 nút lưu kq sửa lại, nhưng ko rõ sao chỉ có hàng 1 là thực hiện được query đó thôi, còn các hàng sau query đó không thực hiện được

 

mn biết lỗi gì chỉ mình vs ạ

 

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

admin đăng này 10 Tháng Tư 2020

khả năng bạn đang binding theo id của button nên chỉ cái đầu tiên ăn được, phải bind theo class thì mới ok

TEDU

Close