Chức năng giỏ hàng

  • Chủ đề được ưu tiên
  • 127 lượt xem
  • Bài cuối 22 Tháng Mười 2019
buithilinh177abc đăng này 13 Tháng Mười 2019

Mình đang làm chức năng giỏ hàng bằng mvc5, nhưng khi khách hàng đặt đơn hàng mới, số lượng sản phẩm trong bảng Product( Sach) phải giảm đi, nhưng mình k biết làm cách nào, mới chỉ lưu vào csdl bảng order và order_details nhưng như thế thì hơi vô lý khi số lượng product lại không giảm đi

 

 

admin đăng này 22 Tháng Mười 2019

đương nhiên phải update cả số lượng trong Product chứ bạn

TEDU

Close