có lỗi update và create khi sử dụng soạn thảo văn bản CK editor

  • Chủ đề được ưu tiên
  • 87 lượt xem
  • Bài cuối 09 Tháng Tư 2018
Thien Quang đăng này 06 Tháng Tư 2018

edit

admin đăng này 09 Tháng Tư 2018

Cái này do em post HTML lên action, em có thể để attribute ValidateInput(false) vào method post

TEDU

Close