Em tạ một Migrations nhưng khi add-migration thì có phát sinh lổi ạ.!

  • Chủ đề được ưu tiên
  • 132 lượt xem
  • Bài cuối 16 Tháng Tư 2018
Nghia Nguyen đăng này 15 Tháng Tư 2018

EntityType 'IdentityUserLogin' has no key defined. Define the key for this EntityType.

EntityType 'IdentityUserRole' has no key defined. Define the key for this EntityType.

IdentityUserLogins: EntityType: EntitySet 'IdentityUserLogins' is based on type 'IdentityUserLogin' that has no keys defined.

IdentityUserRoles: EntityType: EntitySet 'IdentityUserRoles' is based on type 'IdentityUserRole' that has no keys defined.

 

Sắp xếp theo: Chuẩn | Mới nhất | Bình chọn
Nghia Nguyen đăng này 16 Tháng Tư 2018

em làm được rồi ạ

admin đăng này 16 Tháng Tư 2018

em em, do chưa config key cho cấc entity trong identity, em config nó ở trong dbcontext là ok

TEDU

Close