Em chào anh Toàn và mọi người ạ!

Em đang làm một dự án có liên quan đến real-time và em đang sử dụng thằng SignalR.

Em chạy được ứng dụng trên các chỉnh duyệt khác nhau đều ok chỉ riêng thằng firefox là lỗi khi em đóng nó lại thì nó không nhận sự kiện OnDisconnected của thằng SignalR.

Ai làm và bị lỗi tương giống em chỉ em cách giải quyết với ạ.

Em xin cảm ơn!