khắc phục kết nối DATABASE

  • 218 lượt xem
  • Bài cuối 31 Tháng Giêng 2019
jacky đăng này 26 Tháng Mười 2017

Sao khi kết nối database chạy báo lỗi dòng lệnh này có ai chỉ giúp em không

 var product = (from p in db.Products orderby p.Id descending select p).Take(8).ToList();

Không biết là sai chỗ nào, hoặc có ai giúp em hiểu về dòng lệnh này ko

 

Thanks all

Sắp xếp theo: Chuẩn | Mới nhất | Bình chọn
Mai Nguyen đăng này 26 Tháng Mười 2017

học linq sql trước đi nhe

  • Thích bởi
  • jacky
admin đăng này 01 Tháng Mười Một 2017

Bạn bị lỗi gì?

TEDU

  • Thích bởi
  • jacky
jacky đăng này 04 Tháng Mười Một 2017

Nếu như cấu hình câu lệnh  đó thì trong Web.config phải cấu hình câu lệnh kết nối SQL mới được đúng không ad.

Với lại sẵn đây cho mình hỏi là đối với menu mà để khi mình di chuyển chuột tới menu thì menu lẫn chữ cũng phình to lên thì sử dụng code như thế nào cho thẻ ul và li vậy ad.

Người mới đăng này 31 Tháng Giêng 2019

không xin code ở đây.

Close