Không lưu được dữ liệu với CKeditor

  • 60 lượt xem
  • Bài cuối 12 Tháng Sáu 2018
Thiên Quý đăng này 11 Tháng Sáu 2018

Em dùng CKeditor để soạn bài viết nhưng không lưu được vào database, mọi thứ còn lại vẫn lưu được bình thường! Help Me

Thanh Tín

admin đăng này 12 Tháng Sáu 2018

bạn có thể chụp code lên mình xem bạn submit cách nào ko?

TEDU

Close