Không tìm thấy View trong MVC asp.net

  • 72 lượt xem
  • Bài cuối 12 Tháng Sáu 2018
hueminhcntt@gmail.com đăng này 11 Tháng Sáu 2018

Em có một Controller là OrderController

Và một phương thức là DetailOrder

em chọn add View và ra View là DetailOder trong thư mục Order

Nhưng sau khi chạy thì báo là không tìm thấy , ai có giải pháp nào giúp em không ạ

admin đăng này 12 Tháng Sáu 2018

Anh nghĩ là thư mục Views của em chưa đúng? Cho anh xem cáu trúc t oàn bộ project

TEDU

Close