Em đang tìm hiểu về Dapper dùng cho CRUD, nhưng 1 vấn đề em vướng phải là Dapper nó dùng SQL Raw để thực hiện truy vấn, vậy nếu muốn dùng nó trong generic Repository để cho các Repository khác dùng chung thì sẽ làm như thế nào ạ? Mong mọi người giúp đỡ