Lỗi không migration được table AppUsers từ class AppUser :

  • Chủ đề được ưu tiên
  • 106 lượt xem
  • Bài cuối 22 Tháng Mười Một 2018
Nguyễn Thái Học đăng này 18 Tháng Mười Một 2018

Class AppUserDBContextDB

Khi em Migration các class AspNetRoles, AspNetUserClaims... đều được generate , nhưng class AppUser thì không được generate ra DB ạ.. Như vậy là sao ạ, trên là các hình ảnh về class AppUser, DbContext, và Database ạ.. Mong các a/c các bạn giúp đỡ

Sắp xếp theo: Chuẩn | Mới nhất | Bình chọn
Nguyễn Thái Học đăng này 19 Tháng Mười Một 2018

Đã fix, Tên bảng của nó là AspNetUsers

admin đăng này 20 Tháng Mười Một 2018

Vẫn chưa đúng, vì tên bảng của nó phải là AppUsers

TEDU

  • Thích bởi
  • Nguyễn Thái Học
Nguyễn Thái Học đăng này 22 Tháng Mười Một 2018

dạ vâng đó là đêu em nghi ngờ vì, nó tự generate ra vẫn có đầy đủ thông tin trong class AppUser nhưng lại k lấy tên ạ.. A có thể giải thích giúp e được k ạ

 

Close