Lỗi sql server: 'locate' is not a recognized built-in function name.

  • 195 lượt xem
  • Bài cuối 24 Tháng Mười 2016
POP.NPC.2001 đăng này 24 Tháng Mười 2016

đến cuối khóa học rồi mà vẫn bị mắc cái lỗi "nho nhỏ" này giúp mình với...

Code sql server

use master

select locate('bar','foobarbar')

lỗi::::::::::

'locate' is not a recognized built-in function name.

Cái này sửa ntn vậy ? Hình như tui chưa hiểu chỗ nào đó nhưng mà cũng chả biết chỗ đó là chỗ nào. 

admin đăng này 24 Tháng Mười 2016

Chào bạn bạn hoc khóa học nào vậy?

TEDU

Close