Lỗi "The SqlParameter is already contained by another SqlParameterCollection"

  • 68 lượt xem
  • Bài cuối 04 Tháng Mười Hai 2019
autofail đăng này 21 Tháng Mười Một 2019

KhuControllerKhuDao

Procedure

Mình tạo ActionResult Index để hiện số bản ghi trong bảng Khu mã có MaChutro= @id.

Trước đó mình hiển thị danh sách tất cả bản ghi và không kèm điều kiện MaChuTro thì vẫn hiện bình thường.

Session["userID"] là lúc đăng nhập mình lấy vào và đó là MaChutro.

Mọi người giúp mình với. Mình cảm ơn!

admin đăng này 04 Tháng Mười Hai 2019

mình thấy tên tham số của bạn lúc truyền lên là @uid trong khi trong thủ tục lại là @id. Không biết có gì sai không?

TEDU

Close