Khi em tạo 1 project class library Web.Data để lưu trữ các Entity, cụ thể là AppUser(Identity), sau đó em add reference project này vào project chính là webapp (project chứa mô hình MVC). Ngoài ra còn có các project khác cũng add reference với nhau. Sau khi đã xong em tạo 1 view và dùng @inject SignInManager<AppUser> SignInManager thì xuất hiện lỗi exists in both. Em không hiểu tại sao lại lỗi. Mọi người có thể giúp em với không.Mục đích của em là Login Bằng Facebook. Dưới comment là ảnh lỗi

Lỗi ở file login.cshtml.g.cs

 

WebVuiVN.Data là class library còn webVuiVN là app MVC

AppUser em tạo bằng Identity

Cây thư mục em add reference các project