Mình muốn chèm plugin audio vào ckediter 3 thì làm như thế nào ạ. cảm ơn mn ạ!

long