set tiemOut cho login sesstion e gặp vấn đề url.?

  • Chủ đề được ưu tiên
  • 238 lượt xem
  • Bài cuối 26 Tháng Ba 2019
Nghia Nguyen đăng này 24 Tháng Hai 2019

services.ConfigureApplicationCookie(options => {

// Cookie settings options.Cookie.HttpOnly = true;

options.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromSeconds(5);

options.LoginPath = new PathString("/Admin");

options.LogoutPath = "/Admin";

options.SlidingExpiration = true; });

 

sau khi nó set time nó route về url không đúng ạ mà e kh biết nó bị sao nửa

http://localhost:55556/Admin?ReturnUrl=%2FAdmin%2FHome%2FIndex&fbclid=IwAR19lJ5w7HxLl4abOP9_WgTL8CpQwqrOLp4aR31fB16TybLH3glS3m3_gu0

dạ nó route về đường dẩn này

admin đăng này 26 Tháng Ba 2019

Cái này a thấy là nó route đúng rồi đó chứ, login path của em là Admin còn nó tự redirect về Home/Index của Admin là đúng rồi mà

TEDU

Close