T-SQL (Transact-SQL)

  • 101 lượt xem
  • Bài cuối 14 Tháng Bảy 2017
Thảo Frederic đăng này 14 Tháng Bảy 2017

a Toàn có tài liệu nào hay hay T-SQL không a ?

admin đăng này 14 Tháng Bảy 2017

T-SQL thì nhiều em ạ, tuy nhiên kỹ năng thì cần phải đọc nhiều cái liên quan thực tiễn. Em có thể đọc blog này: sqlviet.com/blog/

TEDU

Close