The entity or complex type ' ' cannot be constructed in a LINQ to Entities query.

  • 124 lượt xem
  • Bài cuối 31 Tháng Bảy 2018
Duc Ngo đăng này 23 Tháng Bảy 2018

Mọi người giúp em lỗi này với ạ, em mò cả ngày rồi không ra! Cảm ơn mọi người

admin đăng này 31 Tháng Bảy 2018

http://forum.tedu.com.vn/thread/the-entity-or-complex-type--cannot-be-constructed-in-a-linq-to-entities-query/

Tham khảo cái này, do 1 query không thể hiểu dc 1 entity custom của bạn, nên cần tolist trước khi select ra 1 entity custom

TEDU

Close