Thêm Sửa Xóa Ajax Jquery với _Partial

  • 930 lượt xem
  • Bài cuối 02 Tháng Tám 2017
AdminKMT đăng này 01 Tháng Tám 2017

Em đang làm bài tập về phần Ajax Thếm xóa Sửa 

Thêm thì em làm được rùi còn phần Xóa với phần Sửa thì em muốn dùng partial để hiển thị lên nhưng nó báo lỗi không gọi được hàm ajax ra được .

Các tiền bối giúp em với !!!

 

 

admin đăng này 02 Tháng Tám 2017

Chào em, em có thể xem loạt video này:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhlTlpDUWsyInfKKT6E6Tw8uJ2pw_tFm

TEDU

Close