Tích hợp Identity vào project

  • 77 lượt xem
  • Bài cuối 26 Tháng Ba 2019
Xuân Quang Nguyễn đăng này 02 Tháng Ba 2019

Như tiêu đề thì cho e hỏi. E có làm project chức năng đầy đủ r. Giờ muốn tích hợp Identity vào để làm login, authen,... Thì làm như nào ạ.

admin đăng này 26 Tháng Ba 2019

Đối với Entity Framework:

Để tích hợp authen thì em cần phải kế thừa lớp DbContext của em thành IdentityDbContext và kế thừa các class User và Role của em từ IdentityUser và IdentityRole.

Sau đó migration nó sẽ tạo ra các bảng của identity, từ đó em có thể dùng được các API của Identity.

 

TEDU

Close