Truy xuất Session

  • 68 lượt xem
  • Bài cuối 29 Tháng Bảy 2019
dung.tlc.st@gmail.com đăng này 27 Tháng Sáu 2019

userSession.ID = user.ID;

userSession.Username = user.Username;

Session.Add(CommonConstants.USER_SESSION, userSession);

Admin cho hỏi cách truy xuất 1 phần tử trong Session như thề nào.

admin đăng này 29 Tháng Bảy 2019

em ép kiểu sang:

var session = (UserSesssion)Session[CommonConstants.USER_SESSION]

từ đó truy xuất ok

TEDU

Close