Mình xài web asp.net MVC link: lovemama.vn. Web mình vô lần đầu tiên thì rất lâu tầm 5-10s mới lên web, các lần sau thì vào rất nhanh.

Mình không hiểu sao tải lần đầu lại lâu vậy. Mình có xem thì thấy do web sau 30p hay bao lâu nó phải nạp chạy lại ứng dụng nên gây chậm.

Mình tìm hiểu mà không có cách giải quyết rõ ràng. @admin tedu giúp mình với