Chào mọi người. Hiện tại mình đang viết các api sử dụng net core 2.2. Mình đang có ý tưởng xác thực quyền truy cập vào các api này bằng một cặp khóa tạm gọi là api key và secret key.  Vậy đã ai xác thực api bằng một cặp khóa như này cho mình hướng giải quyết với ạ.