Xây dựng nhiều Dropdownlist lấy dữ liệu từ nhiều bảng trên 1 view

  • Chủ đề được ưu tiên
  • 555 lượt xem
  • Bài cuối 03 Tháng Năm 2018
Le Minh Tuan đăng này 01 Tháng Năm 2018

Chào Admin,

Mình đang bắt đầu học lập trình với MVC 5(Entity Frameword 6.x), có bài toán như sau xin nhờ admin cùng các thành viên khác của diễn đàn trợ giúp.

Bài toán: mình có một bảng phòng ban (id (int), name (string)), bảng chức vụ (id(int), name(string)), bảng nhân viên(id (int), name (string), phongbanID (int), chucvuID(int)), trong đó phonngbanID liên kết tới id trong bảng phòng ban, chucvuID liên kết tới id trong bảng chức vụ.

Mình muốn xây dựng 1 View cho phép hiển thị toàn bộ danh sách nhân viên, Trên view có nút Create để thêm mới nhân viên, Edit, và Delete.

Trên View Nhập nhân viên, mình muốn xây dựng 2 Dropdown để hiển thị chức vụ và phòng ban cho phép người dùng lựa chọn.

Trên View Edit, lấy toàn bộ thông tin nhân viên và hiển thị. Trong đó hiển thị đúng chức vụ và phòng ban.

Nếu được, xin Admin cho xin code mẫu của bài toán này.

Xin chân thành cám ơn.

 

Sắp xếp theo: Chuẩn | Mới nhất | Bình chọn
admin đăng này 02 Tháng Năm 2018

Chào bạn,

Code mẫu thì mình không có nhưng có khoá học https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhlTlpDUWsyK1TIsewrQ7WwC7QkCSCPD

TEDU

Le Minh Tuan đăng này 02 Tháng Năm 2018

Cám ơn Admin,

Mình sau khi học các video của tedu, thấy thực sự bổ ích và cũng đã làm được 1 dropdown nhưng bài toán của mình là có nhiều dropdown thì vẫn chưa biết xử lý như thế nào?

Xin admin trợ giúp.

admin đăng này 02 Tháng Năm 2018

Khi đã làm được 1 dropdown  thì nhiều dropdown cũng tương tự thôi mà bạn

TEDU

Le Minh Tuan đăng này 02 Tháng Năm 2018

Chào bạn,

Trong bài tập của bạn đưa ra trên video, bạn dùng ViewBag để truyền giá trị là một list từ một model vào view từ action.

Nhưng làm sao để truyền được nhiều ViewBag vào trong view từ nhiều model (ví dụ như ChucvuModel và PhongbanModel) và làm sao để đón nhận được giá trị trong view khi trong view chỉ nhận một Model?

Bạn có thể giải thích chi tiết hơn được không?

Cám ơn bạn nhiều.

admin đăng này 03 Tháng Năm 2018

Thứ nhất là 1 View chỉ nhận 1 model, 1 model có thể chúa nhiều model con nhưng tổng thể nó chỉ bind với 1 view duy nhất.

Còn Viewbag thì bạn truyền bao nhiêu cũng dược, mỗi viewbag sẽ gửi 1 tập dữ liệu về view cho 1 dropdownlist.

Bạn hiểu chứ

TEDU

Close