Xóa file excel

  • 36 lượt xem
  • Bài cuối 19 Tháng Sáu 2020
Tinh Bui đăng này 12 Tháng Sáu 2020

Xin chào a/c, Cho e hỏi khi em import dữ liệu excel vào dự án thì em làm cách nào để xóa file excel trong dự án ạ. Em xin cảm ơn.

Đính kèm tập tin

Trực Đinh Quang đăng này 19 Tháng Sáu 2020

ý bạn là xóa file cũ, chỉ lưu file mới đúng ko

khi bạn import excel là có lệnh mở kết nối file excel đó lên, lúc bạn import xong thì đóng kết nối file excel đó lại là được. Do lúc bạn import file trước chỉ mở file mà chưa đóng, khi import file mới thì lúc xóa file cũ đi nó thông báo lỗi đó là file kia chưa được đóng nên ko xóa được

vd :

nếu bạn sài EPPlus trong .net framework

string excelConnectionString = "chuỗi để mở file excel";

OleDbConnection excelConnection = new OleDbConnection(excelConnectionString);

// mở file excel lên

            excelConnection.Open();

...... làm gì đó

// làm xong thì đóng kết nối lại

//Đóng tất cả kết nối của file exel

            excelConnection.Close();

  • Thích bởi
  • Tinh Bui
Close